Usmernenie k organizácii a realizácii štátnych skúšok v ak. r. 2020/21 na FPV UMB

Štátne skúšky sa na FPV UMB budú v ak. r. 2020/2021 realizovať PREZENČNE, za dodržania prijatých opatrení a pokynov

Čítajte viac

Akademická štvrťhodinka

Vyjadrite svoj názor na vysokoškolské vzdelávanie v celoslovenskom prieskume Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo

Idem na to

*** IT Student Project of the Year ***

BUĎ DVANÁSTYM VÍŤAZOM elitnej IT súťaže hodnotiacej diplomové projekty študentov VŠ!

Chcem vedieť viac

Výučba v letnom semestri pokračuje dištančne s možnými výnimkami

Začíname 08. FEBRUÁRA 2021

Čítaj viac

Naša dekanka nominovaná v ankete Slovenka roka 2021

doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD. v kategórii VZDELÁVANIE

Podporme ju v hlasovaní

Naše úspechy