RSS RSS print

Z Katedry geoinformatiky UP Olomouc prišla pozvánka na ich aktivity v roku 2019:

- magisterské štúdium Joint Master Degree DIGITAL EARTH s univerzitami v
Salzburgu, Olomouci a Vannes (Francie) spojené so štipendiom (prihlášky  do 14.3.)
- medzinárodná letná škola GeoSpatial Summer School (G3S Urban 2019)
- doktorandské štúdium Geoinformatiky a kartografie (prihlášky do 30.4.)

Viac informací je v prílohách.

=