RSS RSS print

Terénne cvičenia 2

Terénne cvičenia 2

ročník: 2. ročník Geografia

Aktuálny termín 6.-10.5.2019

Lokality: Kordíky, Malachov, povodie Tajovského potoka

 

=