RSS RSS print

Seminár Dynamické systémy

V seminári pracujú:
prof. RNDr. Ľ. Snoha, DSc., DrSc. (vedúci seminára), RNDr. Matúš Dirbák, PhD., doc. RNDr. Roman Hric, PhD., doc. RNDr. Peter Maličký, CSc., doc. RNDr. Vladimír Špitalský, PhD., Mgr. Michaela Mihoková (doktorandka), Mgr. Miroslava Poláková (doktorandka), Mgr. Miroslav Výbošťok (doktorand)

Termín konania seminára:
každý utorok 9,50 - 12,00 hod. učebňa č.236

Program seminára sa určuje priebežne.
Referujú sa vedecké články z dynamických systémov a vlastné vedecké výsledky.

=