RSS RSS print

Predaj publikácií na CD nosičoch

Oznamujeme, že od 4. februára 2013 si bude možné zakúpiť publikácie vydané na CD nosičoch priamo na referáte pre rozvoj a medzinárodnú spoluprácu.

Viac informácií

=