Edičná komisia FPV UMB

Predseda:

doc. RNDr. Marek Skoršepa, PhD.

doc. RNDr. Marek Skoršepa, PhD.

Funkcia v zamestnaní: Prodekan, Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Docent
Miestnosť: F349
Telefón: 048 446 7349, 7435
Konzultačné hodiny:
Piatok 09:00 - 10:00

Členovia

Katedra biológie a ekológie

Mgr. Romana Schubertová, PhD.

Mgr. Romana Schubertová, PhD.

Funkcia v zamestnaní: Vysokoškolská učiteľka, Koordinátor pedagogickej praxe pre biológiu
Zaradenie: Odborná asistentka
Miestnosť: 103
Telefón: 048 446 7148
Konzultačné hodiny:
Streda 11:00 - 12:30

Katedra techniky a technológií

doc. Ing. Alena Očkajová, PhD.

doc. Ing. Alena Očkajová, PhD.

Funkcia v zamestnaní: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Docentka
Miestnosť: 217
Telefón: 048 446 7217
Konzultačné hodiny:
Streda 10:00 - 11:30

Katedra geografie a geológie

RNDr. Tibor Madleňák, PhD.

RNDr. Tibor Madleňák, PhD.

Funkcia v zamestnaní: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Odborný asistent
Miestnosť: F352
Telefón: 048 446 7352
Konzultačné hodiny:
Utorok 09:00 - 11:00

Katedra informatiky

doc. Ing. Jarmila Škrinárová, PhD.

doc. Ing. Jarmila Škrinárová, PhD.

Funkcia v zamestnaní: Vysokoškolská učiteľka, garantka študijného programu Aplikovaná informatika Bc. a Učiteľstvo informatiky Mgr.
Zaradenie: Docentka
Miestnosť: 130
Telefón: 048 446 7130
Konzultačné hodiny:
Streda 09:00 - 10:00

Katedra fyziky

Prof. RNDr. Stanislav Holec, PhD.

Prof. RNDr. Stanislav Holec, PhD.

Funkcia v zamestnaní: Vedúci katedry
Zaradenie: Profesor
Miestnosť: 200
Telefón: 048 446 7 200
Konzultačné hodiny:
Utorok 10:00 - 12:00

Katedra matematiky

prof. RNDr. Miroslav Haviar, CSc.

prof. RNDr. Miroslav Haviar, CSc.

Funkcia v zamestnaní: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Profesor
Miestnosť: 224
Telefón: 048 446 7224
Konzultačné hodiny:
Pondelok 13:00 - 14:30

Katedra chémie

doc. RNDr. Marek Skoršepa, PhD.

doc. RNDr. Marek Skoršepa, PhD.

Funkcia v zamestnaní: Prodekan, Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Docent
Miestnosť: F349
Telefón: 048 446 7349, 7435
Konzultačné hodiny:
Piatok 09:00 - 10:00

Katedra životného prostredia

doc. Ing. Ján Tomaškin, PhD.

doc. Ing. Ján Tomaškin, PhD.

Funkcia v zamestnaní: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Docent
Miestnosť: 102
Telefón: 048 446 5802
Konzultačné hodiny:
Streda 10:00 - 11:30


Referentka:

Mgr. Viera Pavlovičová

Mgr. Viera Pavlovičová

Funkcia v zamestnaní: Referentka, Referentka pre medzinárodnú spoluprácu
Zaradenie: Nepedagogická zamestnankyňa
Telefón: 048 446 7439
Konzultačné hodiny:
Pondelok 08:00 - 15:00
Utorok 08:00 - 15:00
Streda 08:00 - 15:00
Štvrtok 08:00 - 15:00
Piatok 08:00 - 15:00