print

Dôležité termíny

Dôležité termíny

Odovzdanie práce:  19. marec 2019

Potvrdenie prijatia práce a sprístupnenie recenzného posudku (rozhodnutie o akceptovaní):  1. apríl 2019

Nahratie upravenej verzie príspevku na základe recenzie:  5. apríl 2019

Potvrdenie účasti na konferencii:  5. apríl 2019

Konferencia: 9. apríl 2019

Nahratie upravenej verzie príspevku na základe pripomienok hodnotiacej komisie: 23. apríl 2019

=